Ooku The Inner Chambers (2023) โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

Ooku The Inner Chambers (2023)                โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

ตัวอย่างหนัง Ooku The Inner Chambers (2023) โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

เรื่องย่อ Ooku The Inner Chambers (2023) โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง
Ooku The Inner Chambers (2023) โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง ซับไทย เรื่องราว ระหว่างการปกครองของโทคุงาวะ อิเอมิตสึโชกุนคนที่ 3 ของโชกุนโทคุงาวะ เด็กชายคนหนึ่งถูกหมีโจมตีในหมู่บ้านชนบทในภูมิภาคคันโตซึ่งก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคประหลาดซึ่งต่อมาเรียกว่า ” โรค ฝีหน้าแดง ” ไม่เคยค้นพบวิธีการรักษาหรือการรักษาสำหรับโรคนี้ ยกเว้นว่าโรคนี้ “เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายเท่านั้น” และมี “อัตราการเสียชีวิต 80%” เป็นผลให้ประชากรชายลดลงเหลือประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรหญิง และโครงสร้างทางสังคมของญี่ปุ่นก็เปลี่ยนไปอย่างมาก เด็กผู้ชายถูกเลี้ยงดูมาเหมือนพ่อม้าที่หายาก และถูกบังคับให้ไปหาเจ้าบ่าว ถูกเช่าให้กับครอบครัวยากจนที่ไม่สามารถหาเจ้าบ่าวได้ในราคาต่อคืน หรือขายศพในซ่อง ในทางกลับกัน ผู้หญิงเข้ามาแทนที่ผู้ชายเป็นกำลังแรงงานหลัก และธุรกิจของครอบครัวทั้งหมดก็สืบทอดจากผู้หญิงสู่ผู้หญิง ในปราสาทเอโดะเช่นกัน ตำแหน่งโชกุนถูกส่งมอบให้กับผู้หญิงหลังจากโชกุนคนที่สาม อิเอมิตสึ และโอโอกุดึงดูดชายหนุ่มที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงศักดิ์ศรีของโชกุน ทำให้เกิดโลกของผู้ชายที่เรียกกันทั่วไปว่า “ชายรูปงามสามพันคน”


ดู โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

sound track ซับไทย

ดู โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

sound track ซับไทย

ดู โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

sound track ซับไทย

ดู โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

sound track ซับไทย

ดู โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

sound track ซับไทย

ดู โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

sound track ซับไทย

ดู โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

sound track ซับไทย

ดู โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

sound track ซับไทย

ดู โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

sound track ซับไทย

ดู โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

sound track ซับไทย

ดู โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง

sound track ซับไทย

หนังที่เกี่ยวข้อง