The Idolmaster Shiny Colors ไชนี คัลเลอร์

The Idolmaster Shiny Colors                ไชนี คัลเลอร์

ตัวอย่างหนัง The Idolmaster Shiny Colors ไชนี คัลเลอร์

เรื่องย่อ The Idolmaster Shiny Colors ไชนี คัลเลอร์
The Idolmaster Shiny Colors ไชนี คัลเลอร์ ซับไทย เรื่องราว ประสานมือ หัวใจลุกเป็นไฟ ไอดอลของเราโบยบิน! ชมเหล่าไอดอลที่อยากเป็นของเรารวมตัวกันเพื่อสร้างมิตรภาพและไล่ตามความฝัน แต่ละคนมีบุคลิกเฉพาะตัวของตัวเองที่ทำให้หน้าจอสว่างไสวพอๆ กับภาพที่น่าทึ่งและการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ เริ่มต้นเรื่องราวอันน่าตื่นตาและอบอุ่นใจเกี่ยวกับการไล่ตามโลกที่ส่องแสง


ดู ไชนี คัลเลอร์

sound track ซับไทย

ดู ไชนี คัลเลอร์

sound track ซับไทย

ดู ไชนี คัลเลอร์

sound track ซับไทย

ดู ไชนี คัลเลอร์

sound track ซับไทย

ดู ไชนี คัลเลอร์

sound track ซับไทย

หนังที่เกี่ยวข้อง