The Outpost ฝ่ายุทธภูมิล้อมตาย 2020

The Outpost        ฝ่ายุทธภูมิล้อมตาย        2020

ตัวอย่างหนัง The Outpost ฝ่ายุทธภูมิล้อมตาย 2020

เรื่องย่อ The Outpost ฝ่ายุทธภูมิล้อมตาย 2020
54 คน กับอาวุธที่มีจำกัด ปะทะ 400 คน ซึ่งอาวุธครบมือ แต่ว่าจุดมุ่งหมายของภารกิจนี้มีเพียงอย่างเดียวเป็น “จำต้องรอด!”


ดู ฝ่ายุทธภูมิล้อมตาย

พากย์ไทย -

หนังที่เกี่ยวข้อง